Etsi

Yhteiskunnallinen yritys
vaikuttaa liiketoiminnallaan positiivisesti yhteiskuntaan. Pääroolissa on ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Toimintatapa on kohtuullinen ja reilu.

Ota yhteyttä
>

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan määrittely

 

Joulukuussa 2011 Suomalaisen Työn Liitto julkaisi Yhteiskunnallinen yritys -merkin ja sen myöntämisen kriteerit. Samalla yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle saatiin virallisesti sovittu määrittely. Katso Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteerit

 

Merkin kehittymisen taustalla on monenlaisia sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteisöjä, joissa yhteiskunnallista yritystoimintaa on määritely eri tavoin. Määrittelyissä on korostettu seuraavia sosiaalista, ekologista ja taloudellista vastuuta eri painotuksin:


1. Yrityksen toiminta tai tuote on yhteiskunnan kannalta merkittävää
2. Rajoitettu voitonjako tai voiton käyttö yleishyödylliseen tarkoitukseen
3. Yrityksen liiketoiminnan tulee olla kannattavaa
4. Yrityksen tulee toiminnassaan ottaa huomioon ympäristönäkökulma ja työyhteisön hyvinvointi
5. Yrityksen toiminta on avointa ja läpinäkyvää
6. Yhteiskunnalliset vaikutukset ovat mitattavissa

 

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan erilaisia määrittelyjä on tarkasteltu Yhteinen yritys -hankkeessa toimitetussa selvityksessä  Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset - Uuden talouden edelläkävijöitä? Yhteinen yritys -hankkeen raportti (toim. Pöyhönen ym.). Seuraavat määritelmät on poimittu mainitusta raportista s. 7-9.


Euroopan Unionissa käytössä olevan määritelmän mukaan yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa on olennaista:

 • Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen tarkoitus on yhdistetty yksityissektorin yrittäjyyteen
 • Liikevoitto käytetään joko jäsenten tai laajemman yhteisen päämäärän hyväksi
 • Laillinen muoto voi olla yksityinen yritys, osuuskunta, järjestö, yleishyödyllinen organisaatio tai keskinäinen yhtiö
 • Yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimiala on pääasiassa syrjäytymisvaarassa olevien osallisuuden tukeminen koulutuksen ja työn avulla, palvelujen tuottaminen ja paikallisten kehittämishankkeiden toteuttaminen


Emes –tutkijaverkosto (European Research Network ) on kehittänyt taloudellisia ja sosiaalisia kriteerejä kuvaamaan yhteiskunnallista yritystoimintaa. Kriteereiden tarkoituksena on tunnistaa yhteiskunnallinen yritystoiminta muista yrityksistä sekä julkisen sektorin ja vapaaehtoistyön toiminnasta.


Taloudellisiksi tunnusmerkeiksi lasketaan

 • Jatkuva tuotteiden ja palvelun tuotanto
 • Päätöksenteon itsenäisyys
 • Taloudellinen riski
 • Palkkatyösuhteisiin perustuva toiminta

Sosiaalisia tunnusmerkkejä ovat:

 • Yrityksen taustalla on kansalaisaloite
 • Päätöksenteko ei perustu pääomasijoitukseen
 • Toiminnassa olevat henkilöt ovat sitoutuneet osallistavaan toimintatapaan
 • Voitonjako on rajoitettu
 • Toiminnan tarkoitus on hyödyttää lähiyhteisöä


EU Komission raportissa ( toim. Aaltonen ym 2007) lisätään edellä olevaan määritelmään seuraavat ominaisuudet:

 • Yrittäjähenkisyys: Yritys toimii itsenäisesti taloudellisella riskillä tuottaen tavaroita ja / tai palveluita. Yrityksen toiminta on markkina- ja liiketoimintalähtöistä
 • Yhteiskunnallinen tavoite tai tarkoitus: Toiminta kohdistuu yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumiseen.
 • Ei voitonjakoa: Voittoa ei jaeta niille, jotka päättävät yrityksen toiminnasta. Voitto käytetään yrityksen toiminnan ja/tai yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.

 

 

diak.pngaalto.pngelinkeino.pngvipuvoimaa.pngeu.pngOuka_logo.jpgEAKR_logo.jpg